Radna akcija

Pozivaju se članovi PD “Psunj” Pakrac na radnu akciju dana 28.05.2017 (nedjelja) .
Okupljanje će biti kod društvenih prostorija (kod muzeja) u 9:00 sati. U planu je čišćenje okoliša planinarskog doma Omanovac i košnja. Treba ponijeti zaštitne rukavice i radnu odjeću.
Hrana je iz ranca.
Za više informacija : Krešo Čehulić -mob. 0981850131