OBAVIJEST

Promjena plana izleta

Obavještavamo naše članove da smo izvršili nekakve korekcije u planu izleta

  1. Izlet Gorski kotar – sjeverni dio koji je planiran za 07.- 09.07. premješta se u termin kada je planiran izlet na Učku 15.-17.09. a izlet na Učku se odgađa
  2.  U srpnju je planiran Izlet u nepoznato na području Papuka i Psunja natum još nije određen

Novi plan izleta