Obavijest

RADNA AKCIJA

U subotu 08.04.2017. organiziramo radnu akciju kod planinarskog doma Omanovac.
Okupljanje je ispred muzeja u 8:30 sati
Raditi će se na čišćenju okoliša i čišćenje izvora pitke vode.
Sa sobom ponijeti radne rukavice i radnu odjeću.
Hrana je iz vlastitog ranca, a piće je osigurano.