Kroz klanac potoka Strančevca

U nedjlju 23.09. mala, ali odvažna ekipa planinara uputila se u istraživački pohod oko Petrovog vrha. Cilj nam je bio naći i proći klanac potoka Strančevca.
Krećemo sa Petrovog vrha trasom SPP-a prema manastru Pakra sve do prvog potoka gdje se odvajamo sa staze i dalje nastavljamo namarkiranim dijelom. Pratimo potok nizvodno sve do klanca. Teren je na nekim mjestima slabo prohodan pa često mjenjamo stranu potoka prateći bolji put. Pred sam ulaz u klanac sa desne strane nalazi se izvor.
Po izlasku iz klanca pratimo kartu i povremeno GPS i vraćamo se prema Petrvom vrhu.

Ekipu su činili: Dijan, Sanja, Zdravko, Rumeni i Stevo.

Kikom na link ispod vidjet ćete tresu puta: