Radna akcija, subota 22.09.2018

Pozivamo sve članove društva i ostale građane na radnu akciju na Omanovcu, 22.09.2018 sa početkom u 09:00 sati.

Okupljanje je ispred muzeja.

Hrana i piće osigurani.

Planira se rezanje i spremanje drva za zimu u blizini planinarskog doma, radovi na čišćenju nadstrešnice te radovi na saletlu.