Poziv na redovnu izbornu sjednicu Skupštine društva

P O Z I V

Temeljem članka 23. Statuta PD„Psunj“Pakrac, sazivam redovnu izbornu sjednicu Skupštine našeg društva koja će se održati u subotu, 12. ožujka 2016. godine, s početkom u 19 sati, u planinarskom domu Omanovac.

DNEVNI RED

1. Otvaranje skupštine i pozdravni govor predsjednika društva s prijedlogom za izbor:
– radnog predsjedništva (3 člana), zapisničara (1 član), ovjerovitelja zapisnika (2 člana),
verifikacijske komisije (3 člana)
2. Donošenje poslovnika o radu skupštine
3. Izvješća o radu društva u 2015. godini:
– izvršnog odbora, sekcije za gospodarstvo, sekcije za izlete i propagandu, sekcije za markaciju,
visoko gorske sekcije, financijsko izvješće, suda časti, nadzornog odbora
4. Rasprava i usvajanje izvješća o radu i financiranju društva u 2015. godini
5. Planovi rada društva za 2016. i 2017. godinu i financijski plan za 2017. godinu
6. Rasprava i usvajanje planova rada za 2016. i 2017. godinu i financijskog plana za 2017. godinu
7. Dodjela Društvenih priznanja
8. Donošenje razrješenja sveukupnom dosadašnjem vodstvu društva
9. Izbor novih članova svih tijela društva
10. Pozdravna riječ gostiju
11. Zatvaranje skupštine, prigodni domjenak i druženje uz muziku

DOBRO NAM DOŠLI !

                                          PREDSJEDNIK PD„PSUNJ“PAKRAC
KREŠO ČEHULIĆ