“Pohod slavonskim planinama”

 

Pozivamovas na “Pohod slavonskim planinama”

II ciklus,peta dionica-27./28.lipnja2020.

-trasom SPP-a, Papukom od Jankovca, preko Novog Zvečeva, do pl. doma Petrov vrh.

Za one kojima je cjelodnevno hodanje naporno, predviđene su “poludnevne” dionice, uz
mogućnost prilagodbe prema interesu sudionika.

Organizator je udruga Slavonski planinari u suradnji s lokalnim društvima i HGSS.

PROGRAM POHODA:

Ako netko želi doći u petak,26.06.,i spavati u pl.domu Jankovac,treba se obavezno
najaviti domaru.

27.06.subota

-do7:15-Okupljanje planinara na Jankovcu,ispred doma. Ovdje je predviđeno
ostavljanje vozila. Organizator će dogovorno vršiti prijevoz vozača po vozila na kraju oba
dana. Da bi te aktivnosti bile što racionalnije i efikasnije organizirane, molimo sudionike
da na vrijeme prijave dolazak i namjere oko noćenja i dužine hodanja.

Pozdravna riječ organizatora, informacije i otvaranje Pohoda

-8:00 kreće se na pohod:

približna satnica prvog dana:

10:15 sati. dolazak na KT 29, Ivačka glava
12:30 sati. dolazak na KT 30, Papuk (zen klupica)
16:45 sati. dolazak na vrh Lom, KT 31
18:45 sati. dolazak u Novo Zvečevo, KT 32
Na odmorištima dostupnim za vozila, bit će ponuđeni osvježavajući napitci po popularnim
cijenama i pitka voda. Organizirana prehrana nije predviđena. Onima koji to žele, prevozit će se
prtljaga (presvlaka, hrana i sl) do odmorišta i kasnije tijekom Pohoda.

19:00 večera,druženje i noćenje privatnom smještaju u Novom Zvečevu
Za sudionike Pohoda koji se najave biti će pripremljena kuhana večera. Mogućnost
korištenja vanjskog roštilja. Cijena noćenja 100 kn (posteljina, tuš).

Najave noćenja i prehrane na dolje navedenu e-mail adresu do 24.06.2020.

28.06.nedjelja

Približna satnica drugoga dana:

7:00 sati, polazak prema programu Pohoda
10:30 sati. dolazak na Ljutoč, KT 33
12:30 sati. dolazak na Crni vrh, KT 34
14:00 sati. dolazak na Vrani kamen, KT 35
oko 17,00 sati-dolazak u pl.dom Petrov vrh,KT1,završetak Pohoda

Na mjestima većih pauza bit će ponuđena voda, osvježavajući napitci i čaj ako bude
hladno. Onima koji to žele, prevest će se prtljaga (presvlaka, hrana i slično) do odmorišta i
kasnije do Jankovca. Organizirana prehrana tijekom dana nije predviđena.

Na završetku Pohoda nije planirano nikakvo organizirano okupljanje pa je odlazak
kućama u organizaciji samih sudionika prema vlastitom nahođenju.

Za one koji nemaju svoj prijevoz i treba ih vratiti (vozače ili sve zajedno) do vozila
parkiranih u Zvečevu, organizirat će se prijevoz po popularnoj cijeni. Zbog planiranja, potrebno
je prijaviti potrebe za prijevozom osoba najkasnije do 24.06.2020.

SvakadionicaPohodaimaprigodnipečatasudionicikojiovjerecijeliKartonPohoda
(svih 5 dionica) dobivaju prigodno priznanje/plaketu.

Sva pojašnjenja,pitanja,:Otmar Tosenberger,0911814119,
e-mail: slavonski.planinari@gmail.com

Dodatne mogućnosti:

-Tko ne može doći u subotu u jutro, može se Pohodu pridružiti tijekom dana ili u nedjelju na
mjestima gdje je planiran odmor (uz najavu) ili polazak u nedjelju u jutro.

-Pohod je prilika za nadoknadu propuštenog ako se hoda etapno u organizaciji drugih društava.

Kartografija: SMAND 34 Papuk 1:30.000, HGSS Papuk 1:25.000

Dobro došli !

Slavonski planinarski put (SPP) uspostavljen je 27. srpnja 1957. kao prva planinarska obilaznica u
Hrvatskoj. Put je započinjao na željezničkoj postaji Londžica, a vodio je preko
Krndije i Papuka do Strmca na Psunju. Put je imao 20 kontrolnih točaka, a po
dužini je bio gotovo upola manji od današnje trase. Nakon Domovinskog rata SPP
je obnovljen i ponovno otvoren 1. srpnja 2000. Nova trasa imala je 18
kontrolnih točaka i oblik potkove koja započinje na Omanovcu iznad Pakraca, a
završava na Petrovu vrhu kod Daruvara. Neznatne izmjene na trasi puta
dogodile su se 2003. godine kada je tiskano novo izdanje dnevnika sa 20 KT.

Od 21.svibnja 2011., SPP postaje kružna obilaznica s 31 obaveznom i 4 neobavezne kontrolne
točke. S proširenjem trase utvrđen je i drugačiji raspored KT( KT1 je Petrov vrh) te tiskan novi
Dnevnik.

Slavonski planinarski savez (sada SP) iste godine započinje s održavanjem “Pohoda slavonskim
planinama”, akcije sa svrhom promoviranja slavonskog gorja i obilaska SPP. Prvi Pohod je održan 21.i
22.svibnja 2011., na dionici Petrov vrh-Omanovac-Strmac i od tada se redovito održava trećeg
vikenda u svibnju. Svaki put se obilazi jedna dionica. Na taj način se u ciklusu od pet godina može
obići cijela trasa SPP-a, a po tom započinje novi ciklus.

Tijekom 2017. godine su minski sumnjivi dijelovi Psunja pregledani i očišćeni. Time su
stvoreni uvjeti da SPP ponovno prolazi tradicionalnom trasom od Omanovca do Brezovog polja preko
Velike poljane. Ovog proljeća su završeni radovi na obnavljanju markacija i putokaza, KT 5 sa
Širokog brijega je premješten na Veliku poljanju (zidine planinarskog doma Josip Svoboda). Sve
promjene će biti opisane u novim izdanju dnevnika SPP.

SPP se obilazi u neograničenom vremenu i u proizvoljnom smjeru. Obilazak je na vlastitu
odgovornost(valja se unaprijed raspitati o dijelu trase koji planiramo obilaziti),uz poštivanje pravila
sigurnogboravkauplaninama.Organiziraniobliciobilaskaumnogomeolakšavajuprosječnomilimanje
iskusnom planinaru da se odluči na”pothvat”obilaska SPP i time stekne vrijednu uspomenu–ovjereni
dnevnik i numeriranu spomen značku.

SPP je zamišljen kao vezna a može se obilaziti i kao točkasta obilaznica !

Organizirani obilasci SPPa su:

1) Pohod slavonskim planinama – treći vikend u svibnju, ciklusom od 5 dionica u 5 godina
obiđe se cijeli SPP. Organizira Slavonski planinarski savez uz pomoć lokalnih društava.
2) Etapni obilazak u 18 jednodnevnih izleta kroz 2 godine, prema objavljenom planu.
Organizirani prijevoz iz Osijeka uz priključivanje planinara iz drugih društava uz put – po dogovoru.
Organizira PD Zanatlija u suradnji s HPD Bršljan-Jankovac.
Organizirani obilasci se, naravno, mogu slobodno kombinirati međusobno kao i sa
drugim društvenim ili individualnim izletima. Svrha organiziranih obilazaka je da se stimulira
hodanje SPPom, olakša logistika i grupni dolazak, kome to odgovara.

Osim osobnog zadovoljstva ovjerenim dnevnicima, udruga SP je ustanovla i
priznanja za naročito vrijedne obilaznike:

Planinarsko društvo iz RH koje tijekom kalendarske godine pošalje najviše
dnevnika SPP na ovjeru, dobiva Priznanje Kamilo Firinger i unikatni Prijelazni pehar na
čuvanje slijedećih godinu dana.

Pojedinac koji obiđe i ovjeri 5 dnevnika SPP dobiva Priznanje Kamilo Firinger u
obliku zidne plakete s likom Kamila Firingera (osnivač PD Jankovac, prvi predsjednik
POS/SPS te jedan od pokretača SPPa).

Pojedinci koji obiđu SPP turno tj. u kontinuitetu, bez prekidanja (noćenje u
objektima na putu), od starta pa do kraja (potrebno je cca 8-9 dana) također dobivaju Priznanje
Kamilo Firinger u obliku zidne plakete. Turni obilazak valja planirati u malim grupama, nije
preporučljivo pojedinačno niti u većim grupama a obavezno ga treba prijaviti ranije na
slavonski.planinari@gmail.com radi pružanja logističke potpore, provjere i sigurnosti.

NAŠI PLANINARI KOJI PLANIRAJU OBILAZAK TREBAJU SE JAVITI Antunu Ciglenečkom na 098 9753748