Markacističke aktivnosti (22. i 26.8.2023.)

Ovaj tjedan, u utorak i subotu, realizirane su po planu aktivnosti, dvije markacijske akcije. U cijelosti je obnovljena i nadopunjena markacija na potezu od planinarskog doma Omanovac preko Turskih kapija, Klupa, Plandišta i Hajdučke kose do Petkovače. Toplo vrijeme nije usporilo naš složni rad, a priroda nas je nagradila i sa sočnim kupinama koje su u punom sazrijevanju i sa kojima smo se osvježavali. Markacija je odrađena korektno i pouzdana je. Svi putokazi na križanjima pl.putova na svojim su mjestima, a kontrolna točka 5 Hajdučka kosa, od naše planinarske obilaznice Planinarski put Psunjem, u funkciji je. Za realizaciju ove dvije akcije zaslužni su naši članovi Branka Ećimović, Sanela Zorbas, Sergej Paik i Žarko Roček.