Dječji izlet: špilja kod sela Bjelajci (30.9.2023.)

U subotu, 30. rujna, odrađen je još jedan dječji izlet. Ovaj put bili smo u špilji pokraj sela Bjelajci.
Polazak na izlet bio je iz Pakraca u 09:00 sati. Okupilo se 16 djece. Nakon vožnje do sela Rogulje, upoznali smo se sa trasom današnjeg izleta te kompasom odredili kuda treba ići. staza izleta vodila nas je makadamskim putom do sela Bjelajci, a zatim šumskim putem sve do špilje. Iako su se neki bojali ulaska u špilju, svi su ušli i svladali strah! Bravo!  Nakon pečenja kobasica i ručka odlučili smo se za povratak kući uz stjenjak. Oko 15 sati stigli smo na početnu točku u selo Rogulje i krenuli kući prema Pakracu.
Bilo je teško i naporno, bilo je padova i straha, prelazaka potoka, ali svi smo sretno stigli do cilja. “Najteži izlet” je iza nas. Slijedeći izlet biti će u 10 mjesecu – do Čaklovačke kule.