Dodjela diploma čuvarima planinske prirode na Omanovcu (9.12.2023.)