Dani Hrvatskih planinara 2015.god. – Mosor

Na prostoru livade Ljuvač i okoliša planinarskog doma Umberto Girometta na Mosoru 20. i 21. lipnja održani su Dani hrvatskih planinara na kojima smo zajedno sa članovima PD „Petrov Vrh“ iz Daruvara sudjelovali na toj manifestaciji.

Žarko na Danima hrvatskih planianra 2015
Pozdravnim govorom u ponedjeljak je manifestacija službeno zatvorena uz poziv predstavnika PD-a “Psunj” iz Pakraca na Dane hrvatskih planinara 2016., koji će se održati na Omanovcu.