Radna akcija – 24.10.2020.

Radna akcija na Omanovcu u subotu, 24.10. (radovi oko doma)
Okupljanje u 09:00 sati na gradskom trgu.
Potrebno ponijeti samo rukavice.
Hrana i piće osigurani.
Za više detalja kontaktirati Slavka – 098 311 426