Prvi snijeg ove sezone 2018

Ove zime prvi snijeg ovo sezone je zabijelio naš Omanovac danas 20. studenog 2018.u jutarnjim satima. Ima ga oko 4-5 cm, a fotogfrafije nam je poslao Antun Ciglenečki
Kronološki prikaz prvog snijega na Omanovcu:
06. prosinca 2012. (sveti Nikola)
25. studenog 2013. na svetu Katarinu (sveta Kata- snijeg na vrata)
22. listopada 2014. u noći
22.studenog 2015. u noći
12. studenog 2016 (8. studenog padao ali se odmah topio)