SPP – važna informacija!

SPP – važna informacija!

Obavještavamo sve planinare da su u tijeku preinake trase SPP.

Preinake se vrše na sljedećim područjima:

1. Psunj – bivša minski sumnjiva područja su pregledana i predana na upotrebu pa je konačno omogućeno vraćanje dijelova SPP na predratnu trasu:
a) Španovica – Čaklovačka kula (KT3)
b) Omanovac (KT4) – KT5 se premješta sa Širokog brijega na Veliku poljanu – Brezovo polje (KT6). Time se dobiva kraća i puno zanimljivija trasa.

Psunj – izmjene trase


2. prijelaz sa Požeške na Dilj goru (preko Orljave), od Klikuna (KT11) do crkve Sv. Martina (KT12) u Lovčiću – trasa ne ide preko Ratkovice i Brodskog Drenovca nego preko Požeške  Koprivnice i mosta kod Ganocinog mlina

 prijelaz sa Požeške na Dilj goru – izmjena trase


3. Krndija: dionica žp Londžica (KT17) – Bedemgrad (KT18) – trasa ide zapadnije izbjegavajući kamenolom Gradac

Krndija – izmjena trase


Prije nego se uputite navedenim dionicama zatražite informaciju o aktualnom stanju na: slavonski.planinari@gmail.com

Novo izdanje Dnevnika, na temelju navedenih izmjena, bit će dostupno krajem svibnja. Dnevnik iz 2011. vrijedi normalno, s tim da će se KT5 ovjeravati na Velikoj poljani a ne na Širokom brijegu.