Radna akcija na domu

Radna akcija na Omanovcu

U subotu 09.lipnja organiziramo radnu akciju na planinarskom domu Omanovcu.
Raditi će se na košnji i čišćenju oko naše prostorije na domu.
Okupljanje je ispred muzeja Grada Pakraca u 9 stai.
Voditelj radova je Matija Arbanas 099 2525247