Organiziramo izlet u okolicu Skrada

Organiziramo dvodnevni izlet u okolicu Skrada (Gorski kotar). Ide se 23. i 24. svibnja 2015.god.

Izlet je planiram minibusom na bazi 19.osoba.
Okvirna cijena je oko 300 kn što obuhvaća prijevoz, smještaj, večeru i ulaz u Vražiji prolaz.

PROGRAM
1.DAN
Polazak iz Pakraca 23.svibnja (subota) u 5,30 sati.
Dolazak u Skrad 9,30-10,00. Na parkiralištu ostavljamo autobus i krećemo stazom Duga stena preko sela Planina i dalje prema Zelenom viru (302 m) i Vrajžem prolazu. Tu je planinarski dom Zeleni vir gdje se može okrijepiti i prezalogajiti. U području zaštićenog krajobraza Zelenog vira i Vrajžeg prolaza se zadržavamo oko 2 sata gdje ćemo obići slap, izvor,hidroelektranu a kroz Vrajži prolaz ćemo doći do Muževe hiše (spilja u koju se može ući samo sa baterijom). Dalje nas staza vodi kroz šumu do željezničke stanice Skrad gdje nas čeka prijevoz. Kad završimo sa hodanjem autobusom krećemo na večeru i noćenje u planinarski dom Skrad koji se nalazi na staroj cesti Rijeka-Zagreb u selu Šubetov most udaljen 3 km od Skrada prema Kupjaku. Kapacitet doma je 25 osoba.
Visinska razlika oko 400 m.
2.DAN
Nosimo sve svoje stvari u autobus i odlazimo na već poznato parkiralište u Skradu. Odavde pod punom opremom odlazimo na izvor rijeke Dobre pa preko sela Velikog Selca, Kavranove stene do Skradskog vrha(1044 m). Tu ima nekoliko vidikovaca. Nakon obilaska Skradskog vrha vraćamo se natrag do prijevoza pa kući.
Visinska razlika oko 450 m.
Potrebne su planinarske iskaznice za popust od 30% za noćenje, kompletna planinarska oprema,baterija i sl. dnevnici obilaznica.
Pakrac-Skrad (242 km) autoputom Novska (Kutina)-Ravna gora. Nazad možemo skratiti ako idemo starom cestom Skrad-Karlovac pa onda na autocestu.
Prijave i uplate akontacije od 150 kn do 10. svibnja 2015. god kod Snježane Ružička METALKO Pakrac

Informacije kod vodiča: Matija Arbanas 09922525247