Nedjelja na Psunju i Papuku (16.1.2022.)

U nedjelju 16.01. članovi društva, raspoređeni u tri grupe, hodali su po Psunju i Papuku.

Prva grupa hodala je po Psunju stazom od Omanovaca do Brezovog polja i natrag.

Druga grupa bila je također na Psunju i hodala je kružnom stazom oko Omanovaca.

Treća grupa bila je na Papuku i hodala stazom od Starog Zvečeva do Točka i natrag.

Lijep i sunčan zimski dan, proveden na zraku u dobrom društvu! A, pekle su se i kobasice!

 

Slike: Damir Novaković (facebook), Dragica Širac (facebook), Stevo Nagy