Nedjelja na Omanovcu (16.10.2022.)

Iako je većina članova društva iskoristila nedjelju za odmor nakon sajma Slavonski banovac i Grahfesta (na kojemu smo i ove godine osvojili izvrsno četvrto mjesto!), dio članova je ipak krenuo prema Omanovcu.

Jedna grupa je krenula iz grada u 9 sati i stigla na Omanaovac oko 12 sati. Na putu je bilo susreta sa lovcima, a pred samim domom pronašli smo i vrganje koje smo pripremili sa kobasicama.
Dio članova krenuo je u 9 sati sa Omanovca prema Velikoj poljani. Oko 12 sati vratili su se na Omanovac.
Treći grupa krenula je sa Omanovca oko 13 sati prema kružnoj stazi.
Svi smo sunčanu nedjelju 16.10. iskoristili smo za šetnju i druženje do i oko Omanovca.