Izvanredna skupština društva, petak 29.09.2023

P O Z I V

Temeljem članka 25. Statuta PD „Psunj“, sazivam izvanrednu sjednicu Skupštine koja će se održati u petak 29. rujna 2023. godine s početkom u 18 sati na Omanovcu, unutar planinarskog doma.

DNEVNI RED:

1. Otvaranje skupštine, pozdravni govor tajnika društva i izbor radnog predsjedništva
2. Usvajanje dnevnog reda, Poslovnika o radu skupštine i izbor:
zapisničara, ovjerovitelja zapisnika i verifikacijske komisije
3. Izbor predsjednika društva
4. Izbor dopredsjednika društva
5. Izbor članova izvršnog odbora
6. Zatvaranje Skupštine

 

TAJNIK PD „PSUNJ“
Stevo Nagy

 

Poziv-izvanredna skupština (pdf)