Godišnja skupština društva – 3.5.2024.

P O Z I V

Temeljem članka 25. Statuta PD „Psunj“, sazivam sjednicu Skupštine koja će se održati u petak, 3. svibnja 2024. godine s početkom u  18 sati u planinarskom domu Omanovac.

 DNEVNI  RED

 1.   Otvaranje skupštine, pozdravni govor predsjednika društva i izbor radnog predsjedništva
 2. Usvajanje dnevnog reda, Poslovnika o radu skupštine i izbor: zapisničara, ovjerovitelja zapisnika i verifikacijske komisije
 1. Izvješća o radu društva u 2023 godini: izvršnog odbora, sekcije za gospodarstvo, sekcije za izlete i propagandu, sekcije za markaciju, visoko-gorske sekcije, financijsko izvješće, suda časti i nadzornog odbora
 1. Rasprava i usvajanje izvješća o radu i financiranju društva u 2023. godini
 2. Razrješenje Predsjednika, Dopredsjednika i članova Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti
 3. Izbor Predsjednika, Dopredsjednika i članova Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti
 4. Plan rada društva za 2025.god. i financijski plan za 2025.god.
 5. Rasprava i usvajanje plana rada za 2025.god. i financijskog plana za 2025.god.
 6. Dodjela društvenih priznanja
 7. Pozdravna riječ gostiju
 8. Zatvaranje skupštine, prigodni domjenak i druženje uz muziku

Prije i poslije radnog dijela Skupštine, članovi mogu izvršiti obavezu plaćanja članarine za tekuću 2024. godinu.

 DOBRO NAM DOŠLI !                           

                                                             

                                                                                          PREDSJEDNIK PD „PSUNJ“

                                                                                                    Stevo Nagy