Dječji izlet: po snijegu oko Omanovca (20.1.2024.)