Skupština društva, subota 13.04.2019.

Pozivamo sve članove društva na redovnu skupštinu koja će se održati 13.04.2019. godine u planinarskom domu Omanovac sa početkom u 18 sati.

Dnevni red skupštine nalazi se u nastavku:

   1.  Otvaranje skupštine, pozdravni govor predsjednika društva i izbor radnog predsjedništva (3 člana)

   2.  Usvajanje dnevnog reda, Poslovnika o radu skupštine i izbor: zapisničara (1 član), ovjerovitelja zapisnika (2 člana) i verifikacijske komisije (3 člana)

   3.  Izvješća o radu društva u 2018. godini:
– Izvršnog odbora, Sekcije za gospodarstvo, Sekcije za izlete i propagandu, Sekcije za markaciju, Visokogorske sekcije, Financijsko izvješće, Suda časti i Nadzornog odbora

4.  Rasprava i usvajanje izvješća o radu i financiranju društva u 2018. godini

5.  Planovi rada društva za 2020. godinu i financijski plan za 2020. godinu

6.  Rasprava i usvajanje planova rada za 2020. godinu i financijskog plana za 2020. godinu

7.  Dodjela Društvenih priznanja

8.  Pozdravna riječ gostiju

9.  Zatvaranje skupštine, prigodni domjenak i druženje uz muziku

Prije i poslije radnog dijela Skupštine, članovi koji nisu kupili članske markice za tekuću 2019. godinu, moći će to riješiti. Također u navedenom vremenu, novo pridošli članovi mogu ispuniti Pristupnice društvu i uplatiti članarinu.