Skupština društva, 05.06.2021

Skupština društva biti će 05.06.2021 godine sa početkom u 18:00 ispred planinarskog doma Omanovac.

DNEVNI RED
1. Otvaranje skupštine, pozdravni govor predsjednika društva i izbor radnog predsjedništva
2. Usvajanje dnevnog reda, Poslovnika o radu skupštine i izbor:
zapisničara, ovjerovitelja zapisnika i verifikacijske komisije
3. Izvješća o radu društva u 2020. godini:
– Izvršnog odbora, Sekcije za gospodarstvo, Sekcije za izlete i propagandu, Sekcije za markaciju,
Visoko gorske sekcije, Financijsko izvješće, Suda časti i Nadzornog odbora
4. Rasprava i usvajanje izvješća o radu i financiranju društva u 2020. godini
5. Usvajanje novog Statuta PD „Psunj“
6. Plan rada društva za 2022. g. i financijski plan za 2022. g.
7. Rasprava i usvajanje plana rada za 2022. g. i financijskog plana za 2022. g.
8. Pozdravna riječ gostiju
9. Razno..
Prije i poslije radnog dijela Skupštine, članovi mogu izvršiti obavezu plaćanja članarine za tekuću 2021. godinu. Također, novo pridošli članovi mogu ispuniti Pristupnice i učlaniti se u Društvo. Nakon sjednice nas očekuje domjenak!