Radna akcija – 06.11.2021

U subotu 06.11. odrađena je radna akcija oko doma na Omanovcu. Po hladnom, maglovitom i na trenutke kišovitom vremenu članovi društva očistili su prostoriju društva, iskopali kanal i položili odvodnu cijev, postavili mrežice za lišće na odvode te postavili rukohvat na zid doma.

Za hranu se pobrinuo naš glavni kuhar Goran.