Izvršni odbor

IZVRŠNI ODBOR

Predsjednik
Zoran Milaković
Mob: 0981850088Vodič A i D te pripravnik B     standarda
Dopredsjednik
Borislav Černi
Mob: 098325508
Voditelj sekcije za izlete i propagandu
Vodič A,B i D standarda
Tajnik
Stevo Nagy
Mob: 09848275
Voditelj Visokogorske sekcijeVodič A standarda
Blagajnica

Dragica Širac

Član
Ksenija Major
Član

Žarko Roček

Voditelj markacističke sekcije

Član
Slavko HabijanecVoditelj gospodarske sekcije
Član
Mario Štefanec
Član
Goran Arbanas

NADZORNI ODBOR

Predsjednik
Snježana Ružička
Član
Željko Milaković
Mob:0989262289
Član
Goran Far

SUD ČASTI

Predsjednik
Krešo Čehulić
Mob: 0981850131
Član
Zlatko Grčević
Mob: 0981968933
 

Član
Matija Arbanas
Mob: 0992525247