izlet u GORSKI KOTAR – SJEVERNI DIO

ORGANIZIRAMO IZLET U GORSKI KOTAR – SJEVERNI DIO
19.-20.05.2018

Minibus kreće iz Pakraca 19.05. u 5,30 sati ispred Konzuma. U Gorskom kotaru nas ostavlja u selu Hribac pokraj Skrada i odlazi u Skrad kod motela gdje nas čeka dok se mi ne spustimo sa Skradskog vrha. Kad dođemo do minibusa nastavljamo stazom u Zeleni vir i dalje prema selu Donji Ložac blizu Broda na Kupi, a autobus odlazi preko Delnica na okretište u Donji Ložac gdje ćemo se ukrcati i dalje voziti u pravcu doma Hajdova hiža u Delnicama.
20.05.2018 ujutro napuštamo dom u Delnicama i vozimo se do Crnog luga gdje ostavljamo minibus.
1.dan- 19.05.2018-Skradski vrh-1043m
Redosljed kretanja je: selo Hribac(853 m) -Skradski vrh-vidikovac Perić-Skrad-Zeleni vir- Donji Ložac (240 m)-Delnice. Zahtjevan je samo početni dio staze: selo Hribac-Skradski vrh (do 1 sat hoda). Visinska razlika 803 m.
Dolazak u pl. dom u Delnicama je predviđen u kasnijim popodnevnim satima.
2.dan-20.05.2018-Risnjak-1528m
Redosljed kretanja je: Delnice-Crni Lug(693m)-Horvatova staza-Schlosserov dom-Risnjak (oko 3 sata). Srednje teška staza dugačka 8,4 km sa visinskom razlikom 835 m.

Vodič na izletu je Nagy Stevo.
Obavezna je planinarska oprema (planinarski dnevnik,baterija i dr.). Hrana je iz ruksaka. Kupovina namirnica moguća je u Skradu, ručati se može u restoranu Zeleni vir (grah ili paprikaš po dogovoru), a moguća je i večera u vlastitom aranžmanu u Delnicama.
Troškovi:
Prijevoz minibusom-3200,00 ukupno, odnosno na bazi 19 polaznika cca 170,00kn po osobi.
Noćenje 70,00kn + boravišna taksa 8,00 kn po osobi.
Ulaznica Zeleni vir-Vražji prolaz-20,00 kn
Ulaznica za NP Risnjak-25,00 kn uz važeću iskaznicu

Planinarski dom Hajdova hiža u Delnicama:
-sobe su po 4,5 i 6 kreveta
-moguće usluge u domu: doručak-švedski stol-30 kn (po želji)
– tv,parking,terasa,internet,tuš,frižider
Obavezna uplata akontacije u iznosu od 200,00 kn u trgovini kod Tessari Jasne k. Tomislava 4 (gdje se vrši i uplata članarine) do 12.05.2018 odnosno do popunjenja minibusa. Prednost imaju članovi PD Psunj, a ako ostane slobodnih mjesta može i iz drugih društava. Za sve ostale postoji mogućnost priključenja 20.05.2018 u Crnom lugu na ulazu u NP Risnjak uz vlastiti prijevoz.
Informacije :
Stevo Nagy-098 482875 ili nagy.stevo@gmail.com
Matija Arbanas-099 2525247 ili matija.arbanas@po.t-com.hr
Tessari Jasna-034 411470