Povijest Pakraca

 
Home | E-mail 

  GuestBook: Upis - Pregled


Na izlasku rječice Pakre iz planinskog masiva Papuka i Psunja, na mjestu gdje se šumoviti predjeli otvaraju prema ravničarskom kraju, na raskrsnici važnih prirodnih puteva nalazi se Pakrac - prema nekim arheološkim nalazima još od antičkog, pa i starijeg doba, a po pisanim dokumentima od 1238. godine. U svojoj preko 750 godina zapisanoj povijesti bio je sjedište brojnih vlasnika, velikaša i gospodara, bio je važna utvrda, u njemu je bila kovnica novca, za Turaka sjedište sandžaka, a potom posjed koji je godinama poslije bio darivan, kupovan i prodavan.

    U Pakracu se, kao centru ovog dijela Slavonije, tijekom stoljeća odvijao značajan gospodarski i politički život, bio je od 15. stoljeća trgovište i značajno sjedište obrtnika i trgovaca. Tijekom 18. stoljeća jača administrativna i gospodarska uloga Pakraca i to je vrijeme naglog razvoja mjesta na planu prostornog uređenja, kada Pakrac dobiva gotovo sva obilježja grada - najznačajnije javne ustanove, zgrade, infrastrukturu - od čega je dio toga, i pored velikih razaranja u tri rata, i do danas sačuvano.

Povijest PakracaSlike i razglednice Pakrac danas