Izdali smo knjigu

 
Home | GuestBook | E-mail


70 GODINA PLANINARSTVA U PAKRACU, RUDOLF CIŠPER

 

BILJEŠKA O AUTORU

   Rudolf Cišper, rođeni je Pakračanin (8. ožujka 1926.) gdje je proveo djetinjstvo i godine školovanja završivši Učiteljsku školu. Radio je kao učitelj u Lovskoj te kao proscjetni referent u Pakracu i Bjelovaru. Nakon studija na VPŠ-u u Zagrebu, službuje u kotoribi kao nastavnik i direktor škole. Po povratku u Pakrac djeluje i predaje kao nastavnik u Osnovnoj školi, a zatim obnaša dužnost direktora škole. Najduži dio svog radnog i životnog vijeka proveo je u Pakracu gdje sudjeluje u društvenom i javnom životu grada. Bavio se pročavanjem prošlosti grada i našeg kraja. Povremeno se javljao u lokalnim novinama "Pakrački vjesnik" i "Pakrački list" člancima na eme iz prošlosti Pakraca, te prosvjetne, školske i društvene problematike. U monografiji "Pakrac 1945-1975" autor je prikaza o osnovnom obrazovanju u tom razdoblju. Autor je knjige "100 godina vatrogastva u Pakracu" (1978.) i dopunjenog izdanja (1998.). Publicirao je u časopisu "Naše planine".