Prvi snijeg ove sezone 2019.

Ove zime prvi snijeg ovo sezone je zabijelio naš Omanovac 02.prosinca 2019.to je odkada pratimo prvi snijeg najkasniji. Fotogfrafije nam je poslao Antun Ciglenečki

Kronološki prikaz prvog snijega na Omanovcu:
06. prosinca 2012. (sveti Nikola)
25. studenog 2013. na svetu Katarinu (sveta Kata- snijeg na vrata)
22. listopada 2014. u noći
22.studenog 2015. u noći
12. studenog 2016 (8. studenog padao ali se odmah topio)
20. studenog 2018. (4-5cm)